Ans was gevraagd om als spreker op een groot congres de aftrap te doen. Natuurlijk had ze een inspirerend verhaal maar ze zocht naar een vorm om deelnemers ook gelijk al in beweging te krijgen. Een paar ideeën borrelden op, maar voor haar gevoel zat ‘het’ idee er nog niet bij. Ze besloot haar Twitternetwerk te benaderen met de vraag om meedenkkracht. In dat netwerk heeft ze wel wat tweeps die ook regelmatig zo’n aftrap verzorgen. Ze kreeg vrij snel reacties. Sommigen als bevestiging op een van haar ideeën, sommigen ook met aanvullende tips en nieuwe invalshoeken. Deze input had Ans nooit gekregen als ze in haar eentje was blijven nadenken of haar directe collega’s had benaderd.

 

Wat is Doen Denken Delen?

Doen-Denken-Delen is het online delen van kennis en inzichten uit je werk, het maken van verbinding met professionals met een gedeelde interesse voor het oplossen van een complex vraagstuk. Om met behulp van expertise uit dat netwerk je werk beter te maken, of zelfs samen het vak door te ontwikkelen.

Centraal in Doen-Denken-Delen staat het werk, de klus, de taak, of dat nu een opdracht is die via een manager of klant op het bord van jou als professional is beland of dat jij je eigen opdrachtgever bent, dat doet er niet toe. Vraagstukken worden steeds complexer en om daarmee aan de slag te gaan is meer expertise nodig dan jij in je eentje kunt behappen! En alle sociale technologie die er is maakt dat er geen grenzen meer zijn als het gaat om online samenwerken en kennisdelen.

Het hebben van een online netwerk is daarmee een belangrijke voorwaarde, liefst een netwerk dat bestaat uit professionals met verschillende ervaring en expertise. Een netwerk dat je kunt raadplegen en dat ook van jou kan leren. In dit netwerk laat je zien wat je doet, wat je vragen zijn, je dilemma’s, hobbels die je als professional tegenkomt bij het uitoefenen van je werk. Het hoeven geen “affe” resultaten te zijn die je deelt! Anderen sluiten met eigen expertise en ervaringen aan bij die van jou en jij bij die van hen. Je bouwt met hun kennis verder, waardoor er een waardevol proces van delen en doorontwikkelen kan ontstaan.

Zo vormen zich binnen en buiten organisaties netwerken van professionals die elkaar vinden op interesse, vraagstukken, vakgebied etc. En die elkaar verder helpen groeien.

Doen

Doen is het in praktijk brengen van je ideeën, het is handelen, experimenteren, maken. Op basis van doen ontstaan praktijkervaringen en (half)producten. In je eentje kun je mooie producten maken en nieuwe inzichten ontwikkelen. Je kunt ook blijven steken omdat je geen idee hebt hoe je verder moet. Het doen gaat gepaard met een streven naar kwaliteit. Goed werk willen leveren omwille van het werk zelf.

 

Denken

Denken is waarde toevoegen, niet het klakkeloos overnemen maar het combineren van ervaring, bronnen en informatie om tot nieuwe aanpakken te komen. In je eentje nadenken gaat snel, maar je mist de inbreng die jouw idee beter maakt of jouw probleem oplost. Het verbeteren van ideeën kan pas als we ruimte creëren, in ons hoofd en in de samenwerking. Denken is een proces waar iedereen aan mee kan doen. Er ontstaat dan een doorgaand denkproces. De uitdaging hierin is om onszelf deze ‘thinktime’ ook daadwerkelijk te gunnen.

 

Delen

(Online) uitspreken waar je mee rondloopt, een inzicht inbrengen, iets moois laten zien, een vraag durven stellen, het zijn beginpunten voor het delen. Je ideeën, halffabrikaten en/of zorgen delen door anderen erbij te betrekken. Niet uit zwakte, maar vanuit de wetenschap dat er meer mensen met vergelijkbare vragen rondlopen en dat je iets aan elkaar hebt. Hoe waardevol kan een ander perspectief zijn. Of misschien ben je aan het einde van je kunnen maar heb je het gevoel dat anderen het met hun expertise nog een stap verder kunnen brengen? (Online) delen is bijdragen aan iets waar iemand anders mee bezig is (geweest). Als iedereen er zo in zit ontstaat een voedend netwerk. 


Het besef dat we elkaars expertise nodig hebben om vraagstukken op te lossen, vertaalt zich naar steeds meer initiatieven die uitgaan van Doen-Denken-Delen. Organisaties die klanten uitnodigen om mee te denken. Zo kan je op de website van Starbucks je ideeën over nieuwe producten en diensten kenbaar maken. Via
StadAdviseert kun je meedenken over sociale vraagstukken in de stad Groningen. Een initiatief als Climate Colab is ook interessant. Daar vind je grote maatschappelijke klimaatgerelateerde vraagstukken die zo ingewikkeld zijn dat daar expertise uit verschillende disciplines voor nodig is om ze op te lossen. Je kunt daar voorstellen indienen, meedenken, je kennis beschikbaar stellen. Allemaal vormen van Doen-Denken-Delen, over de grenzen van organisaties heen.

 

Waarde van een ‘goed’ netwerk

Wat indirect uit de voorbeelden spreekt is de waarde van een ‘goed’ netwerk.

Wellicht heb jij op LinkedIn ook meer dan 500 contacten? En herken je dat je dit platform voornamelijk nog als een online kaartenbakje gebruikt? Je hebt iemand ontmoet en kort daarna link je met hem of haar op LinkedIn. Verbinding gemaakt. Bedenk eens hoe rijk je netwerk is als het gaat om kennis en ervaring. En daar heb jij toegang toe. En we hebben niet alleen een netwerk op LinkedIn, maar wellicht ook op Twitter, Facebook, Google+, Slideshare.

Het blijkt echter niet vanzelfsprekend om dit netwerk in te zetten voor je werk. Het is nieuw. We hebben soms last van belemmerende gedachten:

“Wat heb ik nou te delen?”

“Ik ga toch niet mijn goede ideeën zomaar online zetten, dan gaan anderen daarmee van door”.

“Ik erger me zo aan die mensen die online uitroeptekens aan het plaatsen zijn. Dat ga ik echt niet doen hoor”.

“In mijn organisatie werkt dit niet…”

Deze website helpt je om eerste stappen te zetten en ervaringen op te doen met Doen-Denken-Delen!  Er zijn oefeningen om stap-voor-stap te werken aan een online netwerk en dit te gebruiken. We hebben achtergrondinformatie, oefeningen en natuurlijk bieden we ook ruimte om met elkaar ervaringen te delen.