Waar zijn we mee bezig?

Het is een jaar veel te stil geweest op dit blog. Niet omdat we niks meer doen met DDD, in tegendeel zelfs! Daarom is het hoog tijd om te delen waar we mee bezig zijn geweest en waar we nu staan. In de hoop dat jullie met ons meedenken, onze gedachten helpen aanscherpen en we zo het concept DDD weer een stap verder kunnen brengen. Vanaf nu dus regelmatige updates en vragen. Wat hebben we gedaan?

Naast Sibrenne Wagenaar en Joke van Alten zijn Marc Coenders en Marguerithe de Man aangeschoven. Ge4en buigen we ons regelmatig over vragen die DDD bij ons oproepen en waar we mee aan de slag willen. Vragen die ons bezighouden zijn bijvoorbeeld:

 • Wat is een passende metafoor voor DDD? Hoe ziet DDD er uit?
 • Waarin onderscheid DDD zich van ‘working out loud’ en ‘ show your work’?
 • Wat is de waarde, de betekenis die DDD toevoegt? Hou uit zich dat?
 • Waarin of waarbij helpt DDD?
 • Wat vraagt DDD van professionals en organisaties?

Waar we nu staan is dit:

DDD start naar ons idee altijd in bij urgente vraagstukken in het werk. Je wilt je ontwikkelen om deze vraagstukken aan te pakken en/of je wilt je werk verbeteren. Ons werk wordt steeds ingewikkelder, je hebt echt collega’s nodig; binnen of buiten je team, binnen of buiten je organisatie. Om gevonden te worden door je collega’s of om collega’s te vinden is het van belang te werken aan een netwerk. In netwerken kun je vraagstukken en ervaringen delen, en vanuit jouw kennis en ervaring ook doorbouwen op vraagstukken van collega’s. Dat vraagt kwetsbaarheid, in het delen van je vraagstukken, en vertrouwen en loslaten, in het uit handen geven van waar jij mee bezig was en het overlaten aan collega’s. Verbinden is een belangrijk deel van DDD: aan wie, met wie wil jij je verbinden? DoenDenkenDelen is één geheel, een vaste volgorde is er niet. Wel zien wij dat bij veel professionals het delen en het bouwen aan en onderhouden van een betekenisvol netwerk onderbelicht is. Vandaar dat wij daar extra nadruk op willen vestigen. En we gaan zelf ook weer delen waar we mee bezig zijn :).

Dia1

We zijn benieuwd naar vragen en reacties die dit blog bij je oproept. Fijn als je die met ons hier wilt delen.

We zijn van start met het experiment!

Schermafdruk 2015-04-27 15.15.14De chat van 23 april stond in het teken van ontwerpen. Hoe kan een experiment eruit zien waarin we aan de slag gaan met DoenDenkenDelen? Om voor onszelf uit te vinden wat de betekenis van DDD-en kan zijn. En om antwoordrichtingen te vinden op onderzoeksvragen die we hebben, zoals: wat is het verschil met bloggen zoals ik dat nu al doe? hoe kan DDD bijdragen aan leren en veranderen? Hoe verhoudt DDD zich tot social learning?

Verzamelbegrip voor ….?

Joke van Alten en ik hadden een voorzet gedaan voor een mogelijke aanpak om mee te gaan experimenteren. In de chat bleek dat we eigenlijk allemaal nog wel behoefte hadden aan wat verdere verdieping op het thema, alvorens het experiment nader in te richten. Hier kun je de opbrengst van de chat op 23 april lezen. Wat heeft het gedachtegoed van John Stepper (Working Out Loud) ons te bieden? Waarin verschilt het van DoenDenkenDelen? Zijn er nog andere aanpakken die aantrekkelijk kunnen zijn om in het experiment mee te nemen?

Vooral nog is het idee om met twee experimenteer-groepjes te gaan werken. Het ene groepje zal 12 weken gaan WOL-len, de andere groep heeft 12 weken voor een wat ‘lossere’ aanpak.

Start met vooronderzoek

Om tot een goed ontwerp te komen, willen we ons in de komende paar weken verder verdiepen in DoenDenkenDelen, Working Out Loud, Show Your Work, Volgbaar werken. Maaike Smit, Marguerithe de Man en Russel Kerkhoven zijn al flink aangehaakt. Heel erg leuk! Heb je zin om mee te doen aan dit vooronderzoek? Dat kan natuurlijk prima! Zo krijgen we met elkaar het gedachtegoed nog beter in de vingers.

Eerst doen en dan er wat van vinden

We hebben de chat afgesloten met een inventarisatie van vragen waar we meer zicht op zouden willen krijgen.

 • Wat is de leer- of veranderdimensie van DDD?
 • In wat voor situatie zou je kiezen voor DDD als manier van denken en handelen?
 • Waarom haak ik aan bij een DDD- of WOL groepje, en niet bij een ‘gewoon’ intervisiegroepje?
 • Hoe ‘geheim’ is geheim?
 • Hoe besloten moet een groep zijn?
 • Op welke manier is DDD-en anders voor een zelfstandige dan voor een medewerker in een organisatie?
 • Welke richtlijnen zijn belangrijk/ werken om DDD/WOL te laten slagen?
 • Wat is het verschil tussen open (DDD/WOL) en gesloten (DDD/WOL)?
 • Wat zijn werkende principes van leren en veranderen onder de aanpak(ken)?

In de komende tijd bloggen, twitteren en lezen we over DDD en WOL. Verzamelen we waardevolle links naar video’s en blogs. En in de volgende chat wisselen we uit over onze bevindingen om daarmee de vertaling te maken naar het ontwerp.

De sprankeling van het moment benutten

Oogst van de 3e chat

Wat maken we nog graag gebruik van een traditioneel notitieboekje! Alle ‘chat’genoten hebben wel een boekje in de tas. Om korte reflecties, opvallende zaken, inzichten en ideetjes in op te schrijven. Soms zelfs aparte boekjes voor aparte notities. Of Evernote voor de meer projectachtige zaken. Ieder heeft wel een eigen vorm gevonden om dingen vast te houden. Opschrijven lukt ons allemaal wel.

Onze derde chat heeft als thema: tools en aanpakken. Welke tools gebruik je bij DoenDenkenDelen? Wat zijn belangrijke criteria in je keuze? En welke werkvormen helpen je om je notities zo te verwerken dat als je ze deelt, anderen daar ook iets mee kunnen? Ook deze keer hebben we weer een Storify verslag gemaakt. Die vind je hier.

Van verzamelen naar betekenis geven
We chatten door op de notities die we verzamelen. Want wat doen we daar vervolgens mee? We kijken er allemaal met een bepaalde regelmaat op terug. Graag zouden we dit ook wel gestructureerder en (voor sommigen) vaker willen.

“Ik ken iemand die elke zondag reflecteert op haar notities. Mij lukt dat niet.”
“Ik noteer veel maar kijk er eens per 5 weken naar, soms nog minder…’
“Ik plan het bewust in mijn agenda. Dat helpt!”

Voor DoenDenkenDelen lijkt discipline belangrijk: er echt even voor gaan zitten en de tijd nemen. De verzameling bekijken en de diverse bronnen en ideeen met elkaar in verband brengen. Vergelijken van notities en daar betekenis aan geven. Als het ons lukt om zo’n moment te creeren dan kunnen voelt dat heel plezierig. En als een waardevol leermoment: met een bepaalde afstand kijken naar wat je in de afgelopen tijd bent tegengekomen, hebt gedaan, belangrijk vond. Om daar iets uit te destilleren. En te delen..

De waarde van het moment benutten
Wellicht herken je de volgende situatie wel: je zit aan het eind van de dag in de trein en je bedenkt je dat je over een specifiek element echt eens een blog moet schrijven, want dat is zo waardevol! Je krijgt er helemaal energie van. Alleen heb je op dit moment geen tijd voor het schrijven van een blog en daarom maak je er een notitie van. Als je hier een of twee weken later op terug kijkt zie je die notitie weer, maar ben je het gevoel kwijt dat je hier een goede blog over kunt schrijven. “ Als ik een blogidee niet snel gebruik verliest het glans en/of urgentie.”

Ons gesprek hierover levert een aantal inzichten op:
Gelijk een start maken met een blogje naar aanleiding van een waardevol inzicht, maakt de kans groot dat je de blog wel afschrijft.
Sommige inzichten verdienen het om op dat moment uitgewerkt en gedeeld te worden. Zo benut je de sprankeling van het moment; je eigen inzichten en energie.
Gelijk gaan schrijven doet iets anders dan na enige tijd terugkijken op je notities en daar iets uithalen wat je wilt delen. Misschien zijn het verschillende manieren van betekenis geven, om in de termen van Harold Jarche te spreken…?

Aan de slag!
En zo levert onze chat een eerste experiment op. Want met dit ‘gelijk iets delen’ gaan we oefenen. Het idee is: een week lang delen we elke dag iets wat we waardevol vinden en dat mogelijk ook voor anderen van waarde is. De vorm waarin je dit deelt kies je zelf. De tool die je gebruikt daarmee ook. Je kunt een foto delen via Instagram, een blogje schrijven op je eigen blog, een berichtje plaatsen in een LinkedIn groep of op Facebook iets delen. Sommige ddd-chatters voelen zich prettig bij een kleine, besloten kring, anderen zoeken ‘het kapitaal van onbekenden’ op. In elk geval delen we de link of het bericht zelf in een LinkedIngroep, nu nog besloten vanwege de tijdelijkheid en de veiligheid van het experiment. Delen vraagt lef, leerden we de vorige chat, en dat moet soms opgebouwd worden. Dat doen we dus op deze manier.

Wil je meedoen? Of delen wat de chat of het lezen van deze reflectie jou oplevert? Dat kan natuurlijk! Laat hieronder een reactie achter of meld je aan bij de LinkedIn groep.

Joke en Sibrenne

DoenDenkenDelen: hoe doen wij wat zelf?

Kan iets wel af zijn?

In deze tweede chat twitterden we met een groep professionals over het zelf delen van ervaringen, kennis, inzichten. Doen wij dat zelf? Waarover? Wat helpt ons en wat vinden we er lastig aan? Spannende vragen, die vaak ook weer nieuwe vragen oproepen.

Natuurlijk kun je de chat terugvinden op Twitter met #dddchat, dan zie je hoe we over en weer over elkaar heen buitelden met onze reacties. Daarom hebben we er ook een compactere en logische weergave van gemaakt in Storify. Hier kun je deze vinden.

Wij (Sibrenne en Joke) willen hier ook graag onze reflectie op de tweetchat delen. Leuk als je wilt reageren!

DoenDenkenDelen en Hardopwerken

Ons gesprek over DoenDenkenDelen begon met een sterke vergelijking met hardopwerken. Als vorm om impliciete kennis te expliciteren. Want dit expliciteren is nodig om de kennis die je in je werk op doet ook te kunnen delen. Bij hardop werken laat je je bevragen door een ander, op het moment dat je met de betreffende activiteit bezig bent. Je vertelt tijdens het werken wat je doet en waarom je dit doet.

Foto van Sander van der Wel

Foto van Sander van der Wel

Het delen in DoenDenkenDelen voegt een nieuw element toe: het online delen van onze ervaringen, kennis en opgedane inzichten. Dat is iets wat we wellicht minder gewend zijn om te doen. En maakt het dan uit wat je deelt? Kun je alles delen? Of gaat het er om dat je dat deelt wat je waardevol vindt voor anderen? Of dat je deelt wat past bij je eigen leerproces? Hier waren de meningen over verdeeld. Wat we delen kan gaan over een inhoudelijk thema, over een proces dat je hebt doorgemaakt of gefaciliteerd, over een vraagstuk waar je nog mee bezig bent etc. Wat  uitmaakt, is het doel waarmee je dat doet: gaat het om het delen zelf,  wil je iets toevoegen aan een ander of iets toegevoegd krijgen? Deel je voor jezelf en leer je van je eigen reflectie of wil je anderen mee laten leren zodat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden? Focus lijkt belangrijk, weten wat jouw inhoudelijke thema of vraagstuk is. Daar kun je vervolgens ook weer op gevonden worden.

Ook blijkt het uit te maken of je publiekelijk  je verhaal deelt of dat je dat doet in een besloten groep. Als je het spannend vindt om “zomaar” te vertellen waar je mee bezig bent, wat je geleerd hebt of waar je vragen over hebt, dan kan een eerste stap zijn om dit in meer besloten online groepen te doen.

Zelf delen vraagt wel wat van je.

We merkten in de eerste chat al op dat het delen van je eigen kennis, ervaringen en inzichten lef vraagt. Daar kwamen we nu ook op uit. Maar ook nieuwsgierigheid naar en openheid voor reacties van anderen. Een spannende uitkomst vinden wij de gedachte dat DoenDenkenDelen een andere mindshift vraagt; niet meer uitgaan van kennis voor jezelf houden (“kennis is macht”) maar juist jouw kennis delen om het daarmee te vermeerderen. Voor jezelf en voor anderen. En dat vraagt inderdaad lef, want je kunt je niet meer in stilte verschuilen en je eigen werk verborgen houden. Je maakt je werk transparant voor anderen.

En ja, de ervaring van Sibrenne laat zien dat je dan soms ook “moet”  delen dat het even niet zo goed ging als je wel zou willen. Dat je ook faalervaringen hebt. Juist het delen van die ervaringen levert op dat jij en anderen leren wat er gebeurde en hoe het een volgende keer anders kan! En het helpt accepteren dat faalervaringen geen schande zijn,maar bij je werk horen. Naar ons idee een belangrijke opbrengst van de chatsessie.

Delen van het affe en onaffe

Zo zou je dus ook goed niet-affe producten en concepten kunnen delen. Om deze vervolgens met tips van anderen nog beter te kunnen maken. Al schrijvend bedenken we dat het hierbij van belang is dat je zelf ook regelmatig reageert op wat anderen vragen en delen. Dat vergroot je zichtbaarheid en vindbaarheid en maakt dat anderen sneller bereid zijn om je verder te helpen. Een interessante gedachte bij het delen van ‘affe’ of onaffe’ producten: misschien is het wel zo dat je zelf het gevoel hebt iets te delen wat op dat moment ‘af’ is, maar anderen gaan daar mee verder, of jij doet nieuwe ideeen en ervaringen op, en daarmee blijkt het op dat moment weer ‘onaf’ te zijn. Kan iets in deze netwerktijd wel ‘af’ zijn?

Wat helpt om te delen?

Misschien een open deur, maar we constateerden dat je gewoon moet beginnen. Misschien eerst als een “moetje” en met jezelf een routine afspreken: wanneer en hoe vaak ga ik delen van wat ik doe, leer, vraag? Om zo succeservaringen op te bouwen, te ervaren welke reacties je krijgt en wanneer, en om zo ook plezier te krijgen in het op deze manier samen werken en samen leren.

Subvragen die naar boven kwamen zijn nieuwe chatsessies waard:

 • wat is leren als het gaat om DoenDenkenDelen?
 • leer je bij elke stap? En maakt de volgorde nog uit?
 • wie leert van wie?
 • is (hardop) DoenDenkenDelen ook inzetbaar als je heel specialistische kennis wilt overbrengen? Of als het gaat om complexe besluitvormingsprocessen?
 • je kunt het principe van DoenDenkenDelen zowel fysiek, f2f, toepassen als online. Zit er dan verschil tussen of is dit hetzelfde?

Gelukkig is dit onderwerp, en daarmee ook deze blog nog lang niet ‘af’. Als dat al mogelijk is…

Doen-Denken-Delen: wat, waarom en hoe?

De eerste chat is geweest! Met een boeiende groep professionals zijn we online in gesprek geweest. 26 februari 2015 verkenden we het concept van Doen-Denken-Delen (DDD). Anderen noemen dit hardopwerken, working out loud of show your work. En ook mooi: volgbaar werken. Termen genoeg, maar wat verstaan we daar nu onder en wat maakt het anders dan wat je misschien nu al doet in je werk?

Natuurlijk kun je de chat terugvinden op Twitter met #dddchat, maar we hebben er ook een compactere weergave van gemaakt in Storify. Hier kun je deze vinden.

Schermafdruk 2015-02-27 15.56.36We kwamen er op uit dat DDD een manier is om je eigen impliciete kennis zichtbaar te maken; kennis die je “in de vingers hebt”. Kennis die moeilijk zomaar te benoemen is: ‘zo bijzonder is dat toch niet…’, ‘die klant benader ik altijd zo.’, ‘ja, hoe ik dat precies voor elkaar krijg weet ik niet’. Vanuit een perspectief van kennisdelen en leren zijn we al lang op zoek naar vormen om die impliciete kennis te expliciteren. Zodat anderen er gebruik van kunnen maken.

Wat DDD kan onderscheiden van reflecteren is de stap die je naar buiten zet, het delen van jouw impliciete kennis en inzichten zodat collega’s er mee verder kunnen. Maar ook het delen van de vragen, dilemma’s, hobbels die je als professional tegenkomt bij het uitoefenen van je werk. Het hoeven geen “affe” resultaten te zijn die je deelt! Anderen kunnen daar weer vanuit hun kennis en ervaring op reageren en jou inspireren en verder helpen. Wat vaak juist ook makkelijker gaat als iets nog niet af is.

Je creëert voor jezelf een publiek waaraan je laat zien wat je doet. Je krijgt feedback op wat je laat zien. Anderen sluiten met eigen ervaringen aan bij die van jou. Bouwen met hun kennis verder, waardoor er een waardevol proces van kennis delen en doorontwikkelen kan ontstaan. Zo kunnen binnen en buiten organisaties netwerken ontstaan van professionals die elkaar vinden op interesse, vraagstukken, vakgebied etc. En die elkaar verder helpen groeien.

Dat is makkelijk gezegd en wij geloven daar ook heel erg in! Maar deze eerste verkenning riep bij ons (Sibrenne Wagenaar en Joke van Alten) ook nieuwe vragen op:

 • op welke manier of manieren kan DDD ons helpen om meer greep te krijgen op die impliciete kennis?
 • hoe maak je je werk zichtbaar als je geen naaste collega om je heen hebt, zowel fysiek als virtueel?
 • wat maakt dat professionals beginnen met delen van hun werk en inzichten, misschien nog zonder dat daar naar gevraagd wordt? Het maakt je ook kwetsbaar en wie zit op jouw inzichten te wachten?
 • hoe kun je een ‘DDD beweging’ in een organisatie op gang brengen? Wat vraagt dit?

Vragen die we in volgende sessies graag verder verkennen. We zijn ook benieuwd naar de vragen en reacties die deze eerste chat bij jou oproepen. Leuk als je die onder deze blog wilt delen! Hier vind je nogmaals de Storify van onze tweetchatverkenning.

Doen Denken Delen

Schermafdruk 2015-01-24 18.51.39Met ‘Doen Denken Delen’ gaan wij, Sibrenne Wagenaar en Joke van Alten, het experiment aan om, samen met wie mee wil doen, te leren van wat er gebeurt als we met elkaar delen waar we mee bezig zijn. We zijn geïnspireerd door John Stepper’s Working Out Loud en Show Your Work van Jane Bozarth.

Deze website gebruiken we om zichtbaar te maken wat wij doen als leerprofessionals. Op wat voor manier dan ook. Met als doel om belangeloos te delen wat onze opgedane inzichten en nieuwe vragen zijn. We hopen op deze manier nog beter te worden in ons werk: door zelf te reflecteren maar hopelijk ook door reacties van collega’s. Zodat we samen bouwen aan een leernetwerk dat elkaar scherp houdt en beter maakt.

Daarnaast willen we ervaring opdoen in het werken volgens het principe van Doen Denken Delen. Hoe werkt dat wel en wanneer misschien niet, wat vraagt het van je, hoe kun je dit binnen organisaties gebruiken en faciliteren. Ook hierover willen we onze ervaringen en kennis delen.

Doe je mee?