DoendelenDenkendelen is geënt op een aantal leidende principes. Deze principes komen voort uit onze analyse van eigen DdDd-ervaringen. Het zijn geen vaststaande principes, al werkend en lerend kunnen er vast nog nieuwe inzichten aan toegevoegd worden.

Beter willen worden in wat je doet

Onze basisgedachte is dat iedereen dat wat hij belangrijk vindt beter wil kunnen doen. DdDd vraagt om een nieuwsgierige, onderzoekende houding. Nieuwsgierigheid is een van de meest basale drijfveren van mensen die aanzet tot leren en ontdekken. Zo’n houding maakt dat delen over wat je doet, wat je denkt, wat je ervaart, wat je vindt ook lukt en vruchten af kan werpen. Ruimte maken voor halve producten, twijfels, vragen en niet-weten is hierbij cruciaal.

Delen en toevoegen

Dat wat je deelt dient op een of andere manier een verbinding te hebben met jou als persoon. Actueel onderhanden werk is het vertrekpunt voor DoendelenDenkendelen. Daarin doen we ervaring op, inzichten en daar ontstaan nieuwe ideeën. Door deze, vaak halffabrikaten, te delen laat je zien wat je bezig houdt en geef je anderen de gelegenheid mee te denken en te doen. Ook het stellen van een vraag kan een krachtige vorm van delen zijn. Met de vraag laat je zien waar je naar op zoek bent. En doe je actief een beroep op de meedenkkracht van anderen. Omgekeerd kun jij waarde toevoegen aan dat wat door anderen gedeeld wordt. Door het wederzijds delen en waarde toevoegen word je aantrekkelijk voor elkaar.

In verbinding met anderen

Door het gebruik van sociale technologie raken we meer en meer met elkaar verbonden. In de online netwerken die door het gebruik van sociale media ontstaan stroomt informatie onbelemmerd. En we bepalen met elkaar deze inhoud. Peter Hinssen zegt het mooi: “Stilstaande vijvers van informatie zijn iets van het verleden. De moderne informatie stroomt als een rivier.” Hiermee wil hij ook de kracht van de sociale netwerken uitdrukken.

Verbondenheid met anderen is cruciaal om als professional goed werk te kunnen doen. Vraagstukken worden complexer, de huidige problematiek vraagt om multidisciplinaire aanpakken. We hebben zelf invloed op de kwaliteit van onze netwerken en de wijze waarop deze voor ons van waarde kunnen zijn. DoendelenDenkendelen gaat er vanuit dat we werken aan onze sociale netwerken; netwerken opbouwen, erin participeren en versterken. Niet als doel op zich, maar in kleine stappen en verbonden met dat waar we zelf beter in willen worden. Daarbij nodigen we anderen uit tot participeren en om waarde toe te voegen.

Onderdeel van het dagelijkse werk; DdDd als gewoonte

Je dag beginnen met het beantwoorden van e-mails. Drie glazen water per dag. Je dag afsluiten met het opruimen van je bureau. Met de trap naar de vierde verdieping. Een gewoonte is in feite niets meer en niets minder dan een soort programmaatje in je hersenen. Wat ontstaat door bepaalde handelingen regelmatig te doen. DdDd zou ook zo’n gewoonte moeten zijn. Je deelt tijdens het werken. Door (online) te vertellen waar je mee bezig bent en waar je aan werkt. Door online een idee aan iemand voor te leggen. Een vraag te stellen aan collega’s. Door je werk zo in te richten dat je dit in verbinding met anderen voor elkaar krijgt. Hiermee wordt DdDd een continue beweging en vraagt het niet om een aparte activiteit.

Online en zichtbaar

DdDd gaat over transparant werken, zichtbaar maken wat je leert en puzzelt. Om zo verbinding te maken met anderen en elkaars kennis te delen en benutten. Dit delen kan niet meer zonder sociale en online technologie. Daarmee willen we niet zeggen dat delen altijd online dient te gebeuren. Zeker niet! Maar online zal onderdeel zijn van onze manieren om te laten zien wat we doen en daarin verbinding te maken met anderen. Dit levert bijvoorbeeld op dat mensen die we niet perse kennen, kunnen zien waar we aan werken en hulp kunnen aanbieden of input kunnen leveren.

Zichtbaarheid gaat over laten zien en zichtbaar zijn. Als je niet zichtbaar bent, kun je niet gevonden worden door anderen. Je weet niet altijd wie met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn; door jezelf online zichtbaar te maken kun je wel gevonden worden! Dat levert soms interessante nieuwe contacten en netwerken op.

Advertenties